ADALET YAYINEVİ

%10

Kitap, merkezi sınavlara hazırlanan adayların, sınavlar bakımından önemi ve ağırlığı her geçen gün a.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Hükümet sistemi üzerine yapılan tartışmalar, hangisinin en iyisi olduğundan ziyade Ülkemiz bakımında.....

12.60TL 14.00TL KDVsiz: 11.67TL
%10

Türkiye Anayasa Mahkemesi 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yazılı ve yazılı olmayan hukukunun cari ol.....

32.40TL 36.00TL KDVsiz: 30.00TL
%10

İçtihatları birleştirme kararları ile idare hukukunun üzerinden gelinmesi kolay olmayan zor konuları.....

52.20TL 58.00TL KDVsiz: 48.33TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

297.90TL 331.00TL KDVsiz: 275.83TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

32.40TL 36.00TL KDVsiz: 30.00TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

54.00TL 60.00TL KDVsiz: 50.00TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

34.20TL 38.00TL KDVsiz: 31.67TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

38.70TL 43.00TL KDVsiz: 35.83TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

28.80TL 32.00TL KDVsiz: 26.67TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

39.60TL 44.00TL KDVsiz: 36.67TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL
%10

1982 Anayasası döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 43 da.....

38.70TL 43.00TL KDVsiz: 35.83TL
%10

Milletvekili statüsünün kazanılabilmesi için, milletvekili olmak isteyen kişinin, ister siyasi parti.....

43.20TL 48.00TL KDVsiz: 40.00TL
%10

Bu kitap okuyucusuna Türk anayasa hukuku konularında genel bir perspektif sağlamak amacıyla yazılmış.....

26.10TL 29.00TL KDVsiz: 24.17TL
%10

Günümüzde karşı karşıya kaldığımız her alanda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Artık örgütler eskiye.....

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL
%10

“3402 sayılı Kadastro Kanunu” isimli kitabımızın ilk baskısı 2009 yılında yapılmıştı. Zaman içerisin.....

112.50TL 125.00TL KDVsiz: 104.17TL
%10

3402 sayılı Kadastro Kanunu isimli kitabımızın eski baskılarının tükenmesi üzerine istek ve ihtiyaç .....

108.00TL 120.00TL KDVsiz: 100.00TL
%10

Taşınır Mülkiyeti başlıklı bu kitap, yürürlükteki 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyet.....

19.80TL 22.00TL KDVsiz: 18.33TL
%10

Hakim-savcı adayı olduğum dönemde yüksek lisans tez konusu olarak seçmemle birlikte hayatıma giren m.....

52.20TL 58.00TL KDVsiz: 48.33TL
%10

Genel Olarak Etkin Pişmanlık Benzer Kurumlarla Karşılaştırma Etkin Pişmanlık Hallerine İlişkin Ort.....

34.20TL 38.00TL KDVsiz: 31.67TL
%10

Süreyya BAŞLI, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı İşlenen Suçlardan Tehdit Ve Cebir Su.....

33.30TL 37.00TL KDVsiz: 30.83TL
%10

Ceza muhakemesi hukukunda koruma tedbirlerinin düzenlenme amacı sağlıklı bir muhakeme yürütmek, deli.....

32.40TL 36.00TL KDVsiz: 30.00TL
%10

Hukukçular ve Bilirkişiler için; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka.....

99.00TL 110.00TL KDVsiz: 91.67TL
%10

Tez konusu olan Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devrine ilişkin düzenlemeler, Türk Borç.....

37.80TL 42.00TL KDVsiz: 35.00TL
%10

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi isimli çalışmamızın .....

67.50TL 75.00TL KDVsiz: 62.50TL
%10

(Açıklamalı, Örnekli, İçtihatlı, Uygulamaya Yönelik) Örneklerle; İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz .....

178.20TL 198.00TL KDVsiz: 165.00TL
%10

Birinci baskının önsözünde de belirttiğim gerekçelerle basımı yapılan bu kitap, yargı camiamızdan be.....

58.50TL 65.00TL KDVsiz: 54.17TL