ÇEVRE

%20

  Büyük Çevre Sözlüğü uzun bir çalışmanın ürünü olan güncel bir sözlüğün ilk baskısıd.....

75.60TL 94.50TL KDVsiz: 70.00TL
%10

Doğaya Egemen Olma, Düşüncesi Bağlamında İnsan ve Doğa İlişkileri .....

23.40TL 26.00TL KDVsiz: 21.67TL
%20

Ünlü kızılderili atasözünün özetlediği Son ağaç öldüğü, son nehir zehirlendiği ve son balık yakaland.....

21.60TL 27.00TL KDVsiz: 20.00TL

Prof. Dr. Çağatay Güler, anne karnından başlayarak çocuğun çevresiyle olan ilişkisinde, ailesinin çe.....

15.00TL KDVsiz: 13.89TL
%10

Gelişen teknoloji, endüstrileşme ve nüfus artışı ile birlikte bu denge sürekli bozularak çevre kirli.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Çevre kirlenmesi veya çevresel olayların doğru anlaşılabilmesi; alıcı ortamlardan doğru şekilde alın.....

76.50TL 85.00TL KDVsiz: 70.83TL
%10

Bu en çok satan kitabın ikinci baskısı, su/atıksu arıtımındaki temel işlemlerin eks.....

54.00TL 60.00TL KDVsiz: 50.00TL
%20

Melek Göregenli bu çalışmasında çevre psikolojisinin sosyal psikolojinin bir alt dalı olmanın yanı s.....

19.20TL 24.00TL KDVsiz: 17.78TL
%10

Çeşitli sanayi atıklarının ve doğal kaynak döküntülerinin çağdaş ilim ve teknikada hammadde ve enerj.....

13.50TL 15.00TL KDVsiz: 12.50TL
%20

Papalagi denince beyazlar ya da yabancılar anlaşılır. Ama sözcüğü sözcüğüne çevrilirse göğü delen an.....

7.20TL 9.00TL KDVsiz: 6.67TL
%10

Bu kitapta; hava kalitesi kontrol ve yönetimine ilişkin bilgiler derlenmiştir. Hava kirleticilerin; .....

27.00TL 30.00TL KDVsiz: 25.00TL
%10

Çevre kirlenmesi veya çevresel olaylar, halk sağlığını doğrudan veya dolaylı etkilemekte olup, etkis.....

45.00TL 50.00TL KDVsiz: 41.67TL
%10

Bu kitap, yabancı diller bölümlerinde okutulan Çeviri derslerinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimiz.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Yeşil pazarlama uygulamalarında, “ürünlerin çevreci özelliklerini abartarak pazarlamak” yerine (yeşi.....

25.20TL 28.00TL KDVsiz: 23.33TL
%10

Çevremizde meydana gelen kirlenme olaylarının ve canlılar üzerindeki potansiyel sağlık etkilerinin a.....

34.20TL 38.00TL KDVsiz: 31.67TL
%10

Ekolojik düşünce; doğayı “müzeci”, “salt koruma” yaklaşımlarına teslim etmek değildir. Toplumsal kal.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Bir bilgenin “Tabiatın insanoğlundan intikamı” diye tanımladığı ekolojik sorunlar, bugün insanoğlunu.....

23.40TL 26.00TL KDVsiz: 21.67TL
%10

Coğrafyadan siyasal bilimlere, biyolojiden hukuka birçok bilim dalının ilgilendiği multidisipliner b.....

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL
%10

İnsanlık tarihi kadar kadim bir geçmişi olan göç olgusu günümüzde de ülkelerin karşı karşıya kaldıkl.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%20

Kent Planlamasının Başlıca Uygulama Araçları (Palme Yayıncılık) .....

19.60TL 24.50TL KDVsiz: 18.15TL
%20

Kentleşme (Palme Yayıncılık) .....

17.28TL 21.60TL KDVsiz: 16.00TL
%10

Bir toplumun kendi geleceği olan çocuklarına bırakacağı en değerli hazinenin üzerinde yaşanabilir bi.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Fransız filozofu Emile Boutroux (Emil Butru)(1845-1921)nun contingence/olumsu'luk/zorunsuzluk doktri.....

27.00TL 30.00TL KDVsiz: 25.00TL
%10

Bu çalışmada, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin çevreye olumlu etkiler bırakabilmesi için yapılma.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Coğrafyadan siyasal bilimlere, biyolojiden hukuka birçok bilim dalının ilgilendiği multidisipliner b.....

28.80TL 32.00TL KDVsiz: 26.67TL
%10

Çevre sosyolojisi, sosyoloji bölümlerinde genellikle seçmeli ders olarak yaygın şekilde okutulmaktad.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Çağımızın çevre sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için büyük toplumsal değişimleri mi beklemeliyiz?.....

25.20TL 28.00TL KDVsiz: 23.33TL