EĞİTİM

%20

Doğa eğitimi bir sevgi eğitimidir aynı zamanda. Doğayı tanımak onun dilini anlamaya çalışmak ve soru.....

4.00TL 5.00TL KDVsiz: 3.70TL
%10

Günümüzün gelişen ve değişen ailesi, üyeleri arasındaki uyumlu birlikteliği sağlamada zorlanmaktadır.....

27.00TL 30.00TL KDVsiz: 25.00TL
%10

Eğitim kurumlarının veya programlarının belirli standartlara göre değerlendirilmesi olarak tanımlana.....

34.20TL 38.00TL KDVsiz: 31.67TL

Bu kitabın amacı, çağımızın en popüler öğretim modelinin, aktif öğrenmenin, doğru anlaşılıp doğru uy.....

18.00TL KDVsiz: 16.67TL
%18

Bu kitap, anne-babaların anne-baba eğitiminin önemini kavrayabilmeleri, ülkemizde ve yurtdışında uyg.....

18.00TL 22.00TL KDVsiz: 16.67TL
%10

Dünya üzerinde gelişmişliğin en iyi göstergesi ülkelerin çocuklarının sağlık durumu ve bebek ölüm hı.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

Her türlü tez, ders ödevi, bilimsel makale, araştırma önerisi ile araştırma ve inceleme raporlarının.....

23.40TL 26.00TL KDVsiz: 21.67TL
%10

Benlik kavramı bireyin kendisi hakkındaki düşüncelerinin tümüdür ve kişinin kendine nasıl değer biçt.....

27.00TL 30.00TL KDVsiz: 25.00TL
%10

Bu kitapta,sağlığın temelini oluşturan yeterli ve dengeli beslenme konusunda okul öncesi dönem çocuk.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Bu kitap, eğitimin yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarında lisans düzeyinde okutulan araştırma.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pratik.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Türkiye`nin sosyal, ekonomik ve coğrafi koşulları birleştirilmiş sınıflar uygulamasını zorunlu kılma.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

21. yy’ın ilk çeyreğini yaşadığımız şu günlerde, küresel etkileşimlerin, sosyal ve siyasal sistemler.....

33.30TL 37.00TL KDVsiz: 30.83TL
%10

Bireysel değerlerde, geçmiş yaşantılarda, inanışlarda ve algılarda farklılıkların doğal bir sonucu o.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

Ergenlik karmaşık bir dönemdir ve ergende çok ani ve hızlı değişimler görülebilir.Bu ani değişiklik .....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

Bu yapıt, öğretmenlik mesleğini ve mesleğin temelini oluşturan eğitim bilimi alanını tanıtmak amacıy.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Eğitim, çeşitli yönlerden ele alınarak analiz edilebilen bir kavram olup bu kitapta eğitimle ekonomi.....

19.80TL 22.00TL KDVsiz: 18.33TL
%10

Eğitim Psikolojisinin temel konu ve kavramlarını ele alındığı bu kitabın yazılmasında, yazar alan uz.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

Bu kitabın amacı, bir yandan eğitim ve öğretim sürecinin ne tür değerler ve ilkeler ekseninde işlev .....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

Karşılaştırmalı eğitim Türkiye’de gelişime açık alanlardan birisidir. Yapılan her bilimsel çalışma.....

33.30TL 37.00TL KDVsiz: 30.83TL
%10

Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu 1960`lı yılların başından bu yana sürdürgeldiği çalışmaları, araştırmalar.....

19.80TL 22.00TL KDVsiz: 18.33TL
%10

Bu yapıt, öğretmen adayları ile halen öğretmen olarak çalışanlar için hazırlanmıştır. Milli Eğitim B.....

29.25TL 32.50TL KDVsiz: 27.08TL
%10

Bu kitap, eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme tekniklerini eğitim programları ile bütünl.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Bu kitabın amacı, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına eğitimin en önemli öğelerinden biri olan ölçme.....

19.80TL 22.00TL KDVsiz: 18.33TL
%10

Bu yapıt, 21. yüzyıl eğitim dünyasında yeni yönelimlerin neler olduğu ve nereye yöneldiği konusunda .....

33.30TL 37.00TL KDVsiz: 30.83TL
%10

Bu kitap, psikolojik danışmanların, okul ortamındaki diğer eğitimcilerin ve psikolojik danışmanlık v.....

19.80TL 22.00TL KDVsiz: 18.33TL
%10

Oyun çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal sağlığına katkısı nedeni ile gelişimleri için ge.....

33.30TL 37.00TL KDVsiz: 30.83TL
%10

Yaratıcılık kavramından yola çıkarak yaratıcılığa ilişkin ortaya atılmış kuramlar, yaratıcılık ve ze.....

19.80TL 22.00TL KDVsiz: 18.33TL