HUKUK

%10

Sigorta hukukuna ilişkin temel bilgiler içeren kitabın bu baskısı, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümler.....

20.70TL 23.00TL KDVsiz: 19.17TL
%10

Konu Başlıkları Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören Suçları .....

25.20TL 28.00TL KDVsiz: 23.33TL
%10

Rona Aybay Hukuka Giriş kitabında geniş bir okur kesimine sesleniyor. Bu kitap yalnızca hukuka yeni .....

25.20TL 28.00TL KDVsiz: 23.33TL
%10

Kitap, merkezi sınavlara hazırlanan adayların, sınavlar bakımından önemi ve ağırlığı her geçen gün a.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Bu kitap, yürürlükteki Anayasa Hukukunu, demokratik ve çağdaş bir Anayasa Hukuku anlayışı içinde ve .....

34.20TL 38.00TL KDVsiz: 31.67TL
%10

Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap lisans öğrencilerine yönelik I olarak hazırlanmış bir ders .....

20.25TL 22.50TL KDVsiz: 18.75TL
%10

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak h.....

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL
%10

Güncellenmiş, 6. basısını gerçekleştiren Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı bu kitap,.....

16.65TL 18.50TL KDVsiz: 15.42TL
%10

Anayasacılık ve Anayasa HukukuDevlet Kavramı, Egemenlik ve AnayasacılıkAnayasa ve Anayasacılık Kavra.....

13.50TL 15.00TL KDVsiz: 12.50TL
%10

Devletlerin yönetim şekilleri ne şekilde olursa olsun örgütlenmelerinde, yerel yönetimlere yer vermi.....

40.50TL 45.00TL KDVsiz: 37.50TL
%10

Borç ilişkilerini düzenleyen kurallar, borçlar hukukunun konusunu teşkil eder. Borçlar Kanunu, borç .....

50.40TL 56.00TL KDVsiz: 46.67TL
%10

Borçlar Hukuku da diğer hukuk dallarında olduğu gibi kişiler arasındaki bir takım ilişkileri düzenle.....

25.20TL 28.00TL KDVsiz: 23.33TL
%10

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. baskı yapan kitap.....

72.90TL 81.00TL KDVsiz: 67.50TL
%10

Medeni Hukuk Temel Bilgiler kitabımızın yayınından sonra aynı şekilde Borçlar Hukukunun temel ilkele.....

36.00TL 40.00TL KDVsiz: 33.33TL
%10

Ki­tap, bun­dan ön­ce­ki ba­sı­lar­da ol­du­ğu gi­bi, bu ye­ni ba­sı­da da baş­tan aşa­ğı­ya göz­den.....

19.35TL 21.50TL KDVsiz: 17.92TL
%10

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ışığında gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan kitap,.....

29.61TL 32.90TL KDVsiz: 27.42TL
%10

Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Altın Seri, Tan Tahsin Zapata 2016, Savaş Yayıncılık, 9786059414661,4......

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL
%10

 "Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları" adlı bu kitap, son yirmi yıl içinde.....

40.50TL 45.00TL KDVsiz: 37.50TL
%10

"Ceza Hukuku Bilgisi - Genel Hükümler" kitabı, öncelikle meslek yüksekokulları ve müfredatında ceza .....

31.41TL 34.90TL KDVsiz: 29.08TL
%10

Ceza Hukuku Özel Hükümler dersinin ara sınav, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavlarında sorulan soru.....

33.21TL 36.90TL KDVsiz: 30.75TL
%10

Kitabın bu 7. basısında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonraki süre içerisin.....

43.11TL 47.90TL KDVsiz: 39.92TL
%10

“Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabımızın altıncı baskısı, önceki baskıdan sonra yapılan yasal değişiklik.....

80.91TL 89.90TL KDVsiz: 74.92TL
%10

2001 yılında Anayasa değişiklikleri ile başlayan Avrupa Birliği Uyum Süreci çerçevesinde Türk Hukuk .....

49.41TL 54.90TL KDVsiz: 45.75TL
%10

Günümüzde çocuğa bakış açısı değişme yolunda olsa da yetişkinler hâlâ çocukların farklı ölçüleri, ke.....

33.30TL 37.00TL KDVsiz: 30.83TL
%10

Hukuk fakültelerinde okutulan "genel kamu hukuku" dersinin gerçek konusu, siyasi düşünceler tarihi, .....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrencilerin Eşya Hukuku'nun ana .....

70.00TL KDVsiz: 64.81TL
%10

Genel Kamu Hukukunun temel incelenme alanı Devletin ortaya çıkışı ve gelişmesidir. Bu alanda çeşitli.....

36.00TL 40.00TL KDVsiz: 33.33TL

The first edition Of "General Principles of Turkish Law" is a product of a four year lasting study. .....

28.00TL KDVsiz: 25.93TL