JEOLOJİ

FOURTH EDITION I. Forming the Earth       1. A First Look at Planet Earth — Its.....

140.00TL KDVsiz: 129.63TL
%10

Yerbilim dizisinin birinci kitabı olan Jeoloji 2010 yılında yayımlanmıştır. İkinci kitap Jeomor.....

36.00TL 40.00TL KDVsiz: 33.33TL
%10

Yerbilimi'nin ilk kitabına konu olan jeoloji, çağdaş bir bilim olarak pek çok meslek üyesinin ilgi a.....

36.00TL 40.00TL KDVsiz: 33.33TL
%10

İnsaat Mühendisligi’nin bir bilim dalı olan “Kıyı Mühendisligi”nin önemli ugrası konularından biri o.....

28.80TL 32.00TL KDVsiz: 26.67TL
%10

Birinci Kısım - Depremlerin Nedenleri ve Özellikleri Temel Konular Kavranlar ve Tanımlar Sismoloj.....

48.60TL 54.00TL KDVsiz: 45.00TL
%10

Evren'in başlangıcından günümüze dek geçen zaman dilimi içinde Dünya'mızın geçirmiş olduğu tüm aşama.....

58.50TL 65.00TL KDVsiz: 54.17TL
%10

Geo-Yerbilim Sözlüğü; jeoloji ve coğrafya öncelikli olmak üzere jeofizik, jeodezi, maden gibi farklı.....

29.61TL 32.90TL KDVsiz: 27.42TL
%10

Jeofizik'te Gravite ve Manyetik Yöntemler kitabını Jeofizik Mühendisliği öğrencileri için hazırlanmı.....

13.05TL 14.50TL KDVsiz: 12.08TL
%10

İnşaat Mühendisleri için Jeoloji kitabı, 1991 yılından bu yana Gazi Üniversite.....

19.80TL 22.00TL KDVsiz: 18.33TL
%10

Bu kitapta önemli jeofizik arama yöntemlerin genel bîr girişi verilmektedir. Bu yöntemler yeraltımn .....

41.85TL 46.50TL KDVsiz: 38.75TL
%10

Jeofizik Mühendisliği lisans öğrencilerinin öğretiminde kullanılması amacıyla hazırlanan bu kitap, i.....

27.00TL 30.00TL KDVsiz: 25.00TL
%10

Modelleme, mühendislik tasarımının dolaylı olarak bir parçasını oluştursa da, çoğu mühendis ya model.....

51.75TL 57.50TL KDVsiz: 47.92TL
%10

Jeotermal enerji kasaca yer ısısı olup, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş basınç altınd.....

14.40TL 16.00TL KDVsiz: 13.33TL
%10

Değişik mühendislik faaliyetleri kayalarda yarma kazıları gerektirmektedir. İnşaat mühendisliği proj.....

63.00TL 70.00TL KDVsiz: 58.33TL
%10

Metamorfik Petroloji gibi karmaşık ve zor bir jeoloji alanı, bilimsel çalışmalar ve Levha Tektoniği .....

36.00TL 40.00TL KDVsiz: 33.33TL
%10

Plaka Tektoniği (Tabla Tektoniği) Jeolojik Zamanlar .....

29.25TL 32.50TL KDVsiz: 27.08TL
%10

Mühendislik jeolojisi ile lisans öğrencisi iken ilk tanıştığım 80'li yılların başlarında bu saha ile.....

58.50TL 65.00TL KDVsiz: 54.17TL

Mühendislik jeolojisi .....

40.00TL KDVsiz: 37.04TL
%10

Mühendislik Kaya Mekaniği-2 kitabı inşaat, petrol ve çevre mühendisliği disiplinlerinde etkin bir şe.....

42.75TL 47.50TL KDVsiz: 39.58TL
%10

Kitabın konusu, kaya kütleleri üzerinde veya içinde inşa edilen yapıları tasarlamada kullanılan, mek.....

42.75TL 47.50TL KDVsiz: 39.58TL
%10

Petrografi, yerkabuğunda yer alan kayaçları sistematik bir biçimde makro ve mikro ölçekte inceleyen .....

27.00TL 30.00TL KDVsiz: 25.00TL
%10

İnsan yaşamını ve ekonomik aktivitelerini yakından ilgilendiren bazı doğal kaynaklar çökeller veya ç.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Bu kitapta; değişen iklimsel, coğrafik, biyolojik ve jeolojik koşulların dekor, çeşitlenmelerle zeng.....

19.71TL 21.90TL KDVsiz: 18.25TL
%10

Bu eser jeoloji mühendislerinin yanı sıra, yerbiliminin değişik ilgi alanları ile uğraşan diğer mühe.....

45.00TL 50.00TL KDVsiz: 41.67TL
%18

Yeraltı karmaşık bir yapıdadır. Bu nedenle yalnızca yeryüzünü gözleyerek, sondaj veya hendek açma gi.....

18.00TL 22.00TL KDVsiz: 16.67TL
%10

Komşu Ülkeler Coğrafyası...Tamamı ya da bir bölümü Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde kalan ülkele.....

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL
%10

Yeniden ele alınıp gözden geçirilerek, gerekli değişiklik ve ilavelerin yapılmasıyla basılmış olan b.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Yerbilimleri geniş manada yerin içi ve dışını kendine konu edinmiştir. Yeryuvarlağının geçmiş döneml.....

29.70TL 33.00TL KDVsiz: 27.50TL