COĞRAFYA

%10

Günümüz modern coğrafyasında kuşkusuz en önemli yeri Coğrafi Bilgi Sistemleri almaktadır. Son yıll.....

36.00TL 40.00TL KDVsiz: 33.33TL

Coğrafyanın Siyasal Gücü" adlı bu kitapta esas itibariyle siyasal coğrafyanın ko.....

10.00TL KDVsiz: 9.26TL
%10

Coğrafya’ya Giriş, eğitim ve öğretim programının içeriği bakımından bir ders kitabıdır. Bu içerik, c.....

25.65TL 28.50TL KDVsiz: 23.75TL

Bu kitapta, fizikî ortamla bitki (flora) ve hayvan (fauna) arasındaki ilişkiler ekosistem bazında .....

30.00TL KDVsiz: 27.78TL
%10

Nüfus, geçen iki yüzyıldaki seyrinden dolayı gündemde daha önemli bir konu hâline gelmiştir. İlk ins.....

18.00TL 20.00TL KDVsiz: 16.67TL
%10

Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya konulu çalışma, bir ders kitabıdır. İçeriği, YOK Başkanlığının bu .....

25.65TL 28.50TL KDVsiz: 23.75TL
%10

Bilindiği üzere Yüksek Öğretim Kurulu`nca eğitim fakültelerinin ilköğretim bölümlerinde okutulan der.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

İnsanoğlu dünya sahnesinde faaliyet göstermeye başladığı günden beri doğa ile mücadele etmektedir. Ö.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM I. KARTOĞRAFYANIN TARİHÇESİ A — ESKİ ÇAĞDA KARTOĞRAFYA İLK .....

23.00TL KDVsiz: 21.30TL

İÇİNDEKİLER GİRİŞ : Kartografyanın Mahiyeti ve Coğrafî Kartografya 1 BÖLÜM I. ÖLÇEKLER ve GENE.....

25.00TL KDVsiz: 23.15TL
%10

Genel ve Fiziki Coğrafya, içerik bakımından, bir ders kitabıdır. Eğitim ve öğretim programı ana hatl.....

25.65TL 28.50TL KDVsiz: 23.75TL
%10

Bilindiği üzere coğrafya biliminin en önemli prensiplerinden biri de dağılış ilkesidir. Zira coğrafy.....

24.75TL 27.50TL KDVsiz: 22.92TL
%10

.....

15.30TL 17.00TL KDVsiz: 14.17TL

"Jeomorfoloji'nin Ana Çizgileri" kitabının, çeşitli topografyaların ele alındığı ikinci cildinin i.....

12.50TL KDVsiz: 11.57TL

Birinci cildinin önsözünde de belirtildiği gibi, iki cilt olarak düşünülmüş olan ve öğrencilerimiz.....

12.50TL KDVsiz: 11.57TL
%10

Bu kitap, ülkemizde uzun zamandır ihtiyaç duyulan güncel bir temel jeomorfoloji kitabı eksikliğini g.....

45.00TL 50.00TL KDVsiz: 41.67TL

Yeryüzü şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalıdır.....

17.50TL KDVsiz: 16.20TL
%10

Günümüz toplumları yerel, ulusal, bölgesel ve küresel olarak hızlı ve yoğun etkileşimin olduğu bir o.....

16.65TL 18.50TL KDVsiz: 15.42TL
%10

onusu “Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası” olan bu çalışma, bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Y.....

39.60TL 44.00TL KDVsiz: 36.67TL
%10

Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi, uygarlığı temsil eden en eski örnekler arasında yer alması ve Türki.....

14.40TL 16.00TL KDVsiz: 13.33TL
%10

İlkçağlardan 21. Yüzyıla Ortadoğu önemli bir medeniyet ve kültür merkezi olmanın yanında pek çok sıc.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Şehirler, bünyelerinde barındırdıkları yoğun nüfusla birlikte merkezi konumları ile ürettikleri mal .....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Çok hızlı değişen günümüz dünyasında süreklilik ve süreksizlikleri anlaşılır kılmak, sağlam bir od.....

34.20TL 38.00TL KDVsiz: 31.67TL
%10

Geçmişte, coğrafya hep savaş ve fetihle ilişkilendirilmiş, neredeyse "askerlerin ihtiyacını karşılay.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL

Kitabın hazırlanmasındaki en büyük güçlük Coğrafya'nın kapsadığı konular bakımından Türkiye'nin sa.....

25.00TL KDVsiz: 23.15TL
%10

Trakya'dan Nairi'ye; Karya'dan Pontos'a; Paflagonya'dan Pamfilya'ya; Misya'dan Kilikya'ya Anadolu'.....

20.70TL 23.00TL KDVsiz: 19.17TL
%10

Bu kitap, Türkiye'nin komşuları ile olan ilişkilerini tarihsel perspektifi de göz önünde bulundura.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL

.....

30.00TL KDVsiz: 27.78TL