COĞRAFYA

Hidrografya'nın Ana Çizgileri 1,  ISBN: 9, Çantay Yayınları, 9789759060404   .....

12.50TL KDVsiz: 11.57TL

Hidrografya'nın Ana Çizgileri 2,  M. Yıldız Hoşgören, Çantay Yayınları, 9789757206859 .....

10.00TL KDVsiz: 9.26TL
%10

.....

18.00TL 20.00TL KDVsiz: 16.67TL

İki cilt halinde yayımlanan bu kitap, 2017 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genel fiyat analizler.....

200.00TL KDVsiz: 185.19TL

Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü'nde, terim ve sözcüklerin, dilbilgisi bakımından dahil oldukları sözc.....

17.50TL KDVsiz: 16.20TL

"Jeomorfoloji'nin Ana Çizgileri" kitabının, çeşitli topografyaların ele alındığı ikinci cildinin ilk.....

15.00TL KDVsiz: 13.89TL

Birinci cildinin önsözünde de belirtildiği gibi, iki cilt olarak düşünülmüş olan ve öğrencilerimizle.....

12.50TL KDVsiz: 11.57TL
%10

Bu kitap, ülkemizde uzun zamandır ihtiyaç duyulan güncel bir temel jeomorfoloji kitabı eksikliğini g.....

45.00TL 50.00TL KDVsiz: 41.67TL

Yeryüzü şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalıdır. .....

18.00TL KDVsiz: 16.67TL
%10

Günümüz toplumları yerel, ulusal, bölgesel ve küresel olarak hızlı ve yoğun etkileşimin olduğu bir o.....

16.65TL 18.50TL KDVsiz: 15.42TL
%10

Karadeniz’in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadası’ndan, Hazar Denizi’nin batısındaki Apşeron Yarımadası.....

29.25TL 32.50TL KDVsiz: 27.08TL
%10

“İçinde bulunduğumuz yüzyılda, ulusal ve küresel ölçekte, ülkelerin ve bireylerin temel gündeml.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

onusu “Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası” olan bu çalışma, bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Y.....

39.60TL 44.00TL KDVsiz: 36.67TL
%10

Erenkilit Dağı tarihsel süreçte kutsal bir dağ, su kaynağı, korunma ve sığınma bölgesi olması gibi ç.....

16.65TL 18.50TL KDVsiz: 15.42TL
%10

Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Gazi Kitabevi, Servet Karabağ, 9789944165433   .....

24.75TL 27.50TL KDVsiz: 22.92TL
%10

Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi, uygarlığı temsil eden en eski örnekler arasında yer alması ve Türkiye.....

14.40TL 16.00TL KDVsiz: 13.33TL
%10

İlkçağlardan 21. Yüzyıla Ortadoğu önemli bir medeniyet ve kültür merkezi olmanın yanında pek çok sıc.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Şehirler, bünyelerinde barındırdıkları yoğun nüfusla birlikte merkezi konumları ile ürettikleri mal .....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Şehir coğrafyası -I- kitabında, daha çok şehirlerin coğrafya açısından esaslarına değinilmiş. Bu iti.....

21.15TL 23.50TL KDVsiz: 19.58TL
%10

Şehir Coğrafyası -II- konulu bu çalışmada, daha çok büyük şehirlerle ilgili çeşitli ve birbiriyle sı.....

26.55TL 29.50TL KDVsiz: 24.58TL
%10

Çok hızlı değişen günümüz dünyasında süreklilik ve süreksizlikleri anlaşılır kılmak, sağlam bir odak.....

38.70TL 43.00TL KDVsiz: 35.83TL
%10

Kafkasya, Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya olmak üzere iki coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Güney Kafk.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Geçmişte, coğrafya hep savaş ve fetihle ilişkilendirilmiş, neredeyse "askerlerin ihtiyacını karşılay.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlara ve Avrupa içlerine kadar uzun bir tarihî dönem ve ç.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Türkiye Beşerî Coğrafyası, eğitim ve öğretim programı bakımından, bir üniversite coğrafya ders kitab.....

45.00TL 50.00TL KDVsiz: 41.67TL
%10

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası adlı bu eser on yıldan fazla bir süredir üniversitelerin Coğra.....

21.60TL 24.00TL KDVsiz: 20.00TL
%10

Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası, bir ders kitabıdır. Eğitim Fakültelerinin özellikle Sosyal Bi.....

19.80TL 22.00TL KDVsiz: 18.33TL
%10

Coğrafya, botanik, sınıf öğretmenliği dallarında öğrenim gören üniversitelilerin ve lise öğretmenle.....

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL