EKİN YAYINEVİ

%10

İçindekiler : Birinci Bölüm Eski Türkiye Türkçesi Döneminde Osmanlı Türkçesine Geçiş Dönemi Ese.....

36.00TL 40.00TL KDVsiz: 33.33TL
%10

Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap lisans öğrencilerine yönelik I olarak hazırlanmış bir ders .....

20.25TL 22.50TL KDVsiz: 18.75TL
%10

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak h.....

34.20TL 38.00TL KDVsiz: 31.67TL
%10

Güncellenmiş, 6. basısını gerçekleştiren Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı bu kitap,.....

20.25TL 22.50TL KDVsiz: 18.75TL
%10

Bilgisayarlı Muhasebe olarak sunulan bu çalışmanın temel amacı, muhasebe ile ilgili bir paket progra.....

14.85TL 16.50TL KDVsiz: 13.75TL
%10

Ekonomik düşüncede alansal analiz Faaliyetlerin alanda dağılım nedeni olarak işletmelerin kuruluş.....

27.00TL 30.00TL KDVsiz: 25.00TL
%10

Doğaya Egemen Olma, Düşüncesi Bağlamında İnsan ve Doğa İlişkileri .....

23.40TL 26.00TL KDVsiz: 21.67TL
%10

Sosyoloji, insanın kendi içinden geçerek, topluma toplumsala doğru yapmış olduğu entelektüel bir yol.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Hukuk fakültelerinde okutulan "genel kamu hukuku" dersinin gerçek konusu, siyasi düşünceler tarihi, .....

26.55TL 29.50TL KDVsiz: 24.58TL
%10

"Envanter–Bilanço" veya "Dönemsonu Muhasebee İşlemleri" isimli derse ilişkin olarak hazırlanmış bu ç.....

19.44TL 21.60TL KDVsiz: 18.00TL
%10

Lojistik son yıllarda önemi gittikçe artan bir dal olmakla birlikte, bilgisayar teknolojisindeki gel.....

13.50TL 15.00TL KDVsiz: 12.50TL
%10

Ateş ve tekerleğin icadı kadar önemli bir keşfi var insanoğlunun; ticaret. Ticaret tarih boyunca ins.....

16.65TL 18.50TL KDVsiz: 15.42TL
%10

Excel Uygulamalı Finans Matematiği kitabı, 13 bölümden oluşmuştur. Kitapta geleneksel finans matemat.....

34.65TL 38.50TL KDVsiz: 32.08TL
%10

Kitapta, bölüşüm kuramı ve politikası çalışması yapılmakta ve günümüz iktisat öğretisinde üretim fak.....

14.40TL 16.00TL KDVsiz: 13.33TL
%10

Bu çalışmanın birinci kısmında girişimcilik ve girişimcilerin özelliklerini ortaya konarak girişimci.....

14.58TL 16.20TL KDVsiz: 13.50TL
%10

Kitabın bu baskısında daha önceki baskılarda olduğu gibi genel pazarlama ilkelerinin hepsi yer alm.....

15.75TL 17.50TL KDVsiz: 14.58TL
%10

Konu Başlıkları İktisadi Büyüme Modellerinin Tarihsel Gelişim Süreci .....

12.60TL 14.00TL KDVsiz: 11.67TL
%10

İdare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir "ders ki.....

24.30TL 27.00TL KDVsiz: 22.50TL
%10

Bazı fakülte ve yüksekokullarda haftada iki saat tüm yıl ya da haftada üç saat bir yarıyıl olmak üze.....

16.65TL 18.50TL KDVsiz: 15.42TL
%10

Kitabın onbirinci baskısı 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka.....

17.10TL 19.00TL KDVsiz: 15.83TL
%10

Bu kitap, sosyal bilimler alanında özellikle İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri.....

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL
%10

Bu kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine yönelik temel düzey matematik bi.....

14.40TL 16.00TL KDVsiz: 13.33TL
%10

Kitap 16 bölümden oluşmaktadır. İlk sekiz bölüm kabaca betimsel istatistik konularına, son sekiz böl.....

22.05TL 24.50TL KDVsiz: 20.42TL
%10

Bu kitap, bir şirketin her kademesinde çalışan yöneticilerin kalite planlama, kalite kontrol, kalite.....

31.50TL 35.00TL KDVsiz: 29.17TL
%10

Çok sayıda yazarın ortak katkısıyla üretilen bu editörlü kitabı emsallerine göre farklılaştıran bazı.....

22.50TL 25.00TL KDVsiz: 20.83TL
%10

Bu çalışmada Türkiye'nin mali yapısı üzerinde durulmakta ve mali kurumlar tanıtılmaktadır. Kamu mali.....

23.85TL 26.50TL KDVsiz: 22.08TL
%10

Klasik Makro İktisat Teorisi Keynesin Genel Teorisi Ortodoks Keyne.....

29.16TL 32.40TL KDVsiz: 27.00TL
%10

Bu kitap, “öğrenci dostu kitap” anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hac.....

12.15TL 13.50TL KDVsiz: 11.25TL