SOSYOLOJİ

%20

Cemil Meric'in Jıınıaf "min 2. cildi, 1960'lardan'80'lcre Meric'in ruh ve düşünce dünyasındaki dalga.....

22.80TL 28.50TL KDVsiz: 21.11TL

Kültür nedir? Bir hayat tarzı mıdır? Bir anlama biçimi midir?Neden insan kültür üretmektedir; kült.....

15.00TL KDVsiz: 13.89TL
%10

Dünyanın birçok yerinden korkunç haberler alıyoruz. Somalili küçücük çocuklar ailelerinin gözleri .....

9.00TL 10.00TL KDVsiz: 8.33TL
%20

Kitap, yukarıdaki İletişim kuramcılarının yaşam hikâyelerini ve kuramlarının temellerini konu alma.....

14.00TL 17.50TL KDVsiz: 12.96TL
%20

İletişim kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır ve çok sayıda anlamı kapsamaktadır. İçinde.....

17.60TL 22.00TL KDVsiz: 16.30TL
%20

Kevin Lynch, şehir planlamacılığının çehresini değiştiren ve bu alanda temel kaynaklardan biri olma .....

14.40TL 18.00TL KDVsiz: 13.33TL
%20

Kültürden İrfana ile on iki ciltlik Cemil Meriç külliyatı tamamlanıyor.Mefhumlar ve meseleler konusu.....

27.60TL 34.50TL KDVsiz: 25.56TL

İnsanın bazı temel ihtiyaçlarını tatmin etmek için tesis edilmiş, örgütlenmiş us.....

18.00TL KDVsiz: 16.67TL
%20

Bu Ülkerin müstağriplerinden, münzevî aydınların-ğ ' j elan ve Ümrandan Uygarlığa! mn araftakilerind.....

20.00TL 25.00TL KDVsiz: 18.52TL
%10

Cinsel özgürlük bu ülkede yeterince değerlendirilmeden içi boşaltılan bir sürü terimden biri. Sol .....

12.60TL 14.00TL KDVsiz: 11.67TL
%20

l960'lı yıllarda Henri Lefebvre, "Marx bir sosyolog değildi, ama Marx'ta bir sosyoloji vardır," di.....

12.32TL 15.40TL KDVsiz: 11.41TL

HENRİ LEFEBVRE 1906 yılında doğdu. Taksi şoförlüğü ve işçilik yaparak hayatını kazandı. Politzer i.....

10.80TL KDVsiz: 10.00TL
%20

Sosyoloji Bilimi çok uzun bir zaman devlet kavramıyla ilgilenmedi. Siyasal ve toplumsal alanlar ar.....

8.80TL 11.00TL KDVsiz: 8.15TL
%20

"Modern Dünyada Gündelik Hayat", yayımlandığı tarihten bugüne, mevcut düzene karşı gündelik hayatın .....

18.00TL 22.50TL KDVsiz: 16.67TL

Modernite, gündelik toplumsal hayatın doğasını kökten değiştirir ve yaşantılarımızın en kişisel yanl.....

20.00TL KDVsiz: 18.52TL
%20

Eşitsizliğin artışı hemen hiçbir zaman ekonomik bir sorunun habercisinden öte bir durum olarak değer.....

12.00TL 15.00TL KDVsiz: 11.11TL
%20

Bu kitabın ana teması, asılmış bir adamın dişlerinde büyülü bir güç olduğu şeklindeki bati inanışa.....

12.00TL 15.00TL KDVsiz: 11.11TL
%20

Modernliği, ekonomik gelişme, siyasal iktidar biçimleri, kentleşme gibi sosyo-politik olgularla algı.....

16.00TL 20.00TL KDVsiz: 14.81TL
%10

Modernleşmeye düşünerek karar vermiş olmaktan ziyade maruz kaldığımız söylenebilir; toplumumuz, mo.....

8.10TL 9.00TL KDVsiz: 7.50TL
%20

Neredeyse yüz elli yıldır modernleşme ideolojisiyle yönlendirilen bir ülkede yaşıyoruz. Düşünce ik.....

11.20TL 14.00TL KDVsiz: 10.37TL
%20

Kendini bir modernlik projesi olarak kuran Avrupa ile ilgili tartışmaların büyük bir kafa karışıkl.....

17.60TL 22.00TL KDVsiz: 16.30TL
%20

Max VVeber (1864-1920), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı. Modern aııtipozitivistik .....

8.80TL 11.00TL KDVsiz: 8.15TL
%20

İstikbal hakkında derin düşünceleri olan, cemiyeti inceleyen ve incelemelerine rüyalarını da katan i.....

13.60TL 17.00TL KDVsiz: 12.59TL

Bu kitapta tartıştığımız kuramlar çokluk batı toplumları üzerinde odaklanmıştır. Ama batı, daha ön.....

19.00TL KDVsiz: 17.59TL
%20

Aşınan Sınırlar"Seküler-dinsel ayrımına yaklaşım tarzlarımızda gerçekleşmekte olan değişim ve kaymal.....

14.80TL 18.50TL KDVsiz: 13.70TL
%10

Gündeliğimizin bir parçası olan kavramlar, aslında onları üreten söylemin yansımalarıdır ve herhangi.....

14.40TL 16.00TL KDVsiz: 13.33TL
%20

Gramscinin düşüncesinde oynadığı başat rolden dolayı sol içerisinde yoğunlukla tartışılagelen ve ö.....

17.60TL 22.00TL KDVsiz: 16.30TL
%20

Son dönem sol Fransız düşünürleri arasında öne çıkan isimlerden biri Jacques Rancière. Özellikle siy.....

14.00TL 17.50TL KDVsiz: 12.96TL